Den moderna skidutrustningen

Precis som med andra sporter har skidsporten och skidåkningen en speciell utrustning för utövaren. Själva utrustningen i sig kan variera beroende på vilken typ av gren som avser utövas. I denna artikel kommer en generell presentation göras av vilken typ av skidutrustning som bör och brukar användas.

Skidor och stavar

Naturligtvis kräver skidåkning att man har ett par skidor som passar ens gren. I utförsåkning är skidorna ofta bredare för att man ska kunna ta ut svängarna bättre. Medans längdskidor ofta är smalare och längre för att få så lite friktion som möjligt i snön. För att i sin tur få på sig ett par skidor är det också nödvändigt att ha ett par pjäxor. Pjäxorna är en typ av sko som sätts på på fötterna vilka sedan fästs i skidorna för att de ska kunna hållas på plats. Dock finns det skidor som är specialtillverkade därr skidåkarens egna önskemål tas i beaktning vid tillverkning, exempelvis längd och bredd.

Det är därefter viktigt att ha med sig att par stavar, framförallt i längdskidåkningen då stavarna är ett viktigt hjälpmedel för att ta sig framåt. Inom utförsåkningen kan det anses vara mindre viktigt då de inte är nödvändiga för att ta sig framåt. Dock är de bra för att kunna hålla balansen.

Skyddsutrustning

Skyddsutrustning vid skidåkning är mycket viktigt. Framförallt i utförsåkningen där både hjälm och ryggskydd bör användas, detta då man kan komma upp i höga hastigheter beroende på vilken typ av backe man åker i. Det är också viktigt att skydda sig mot kylan när man åker skidor, då skidåkning ofta sker i kalla miljöer. Därför är det ett gott råd att ha tjock jacka, termobyxor, mössa vantar och tjocka strumpor bland annat.