Hur kom skidorna till?

Skidor, både ett redskap och ett nöje. Historiskt sett har skidorna alltmer varit ett redskap att ta sig fram på eller mellan olika punkter. Men skidorna har också varit ett viktigt redskap vid krig för att kunna förflytta arméer. Därför har skidorna varit ett revolutionerande sätt i hur människor förflyttade sig under flera årtusenden. I denna artikel kommer skidornas ursprung och historia att redogöras.

De första skidorna

De första kvarlämningar av skidor som man någonsin har hittat var från 6000 år före Kristus i nuvarande Ryssland. Den moderna skidan som man idagsläget känner till sägs ha sitt ursprung i Skandinavien från flera tusen år gamla väggmålningar. Enligt Wikipedia har skidåkning funnits i de nordiska länderna i mer än 5000 år. Bevisen för detta är framförallt arkeologiska då väggmålningarna avbildar en skidåkare med en påle som tar sig framåt. Desssa väggmålningar hittades i Rödöy i Norges nordliga region. Den första primitiva skidan som faktiskt hittades var i en grotta i Hoting i Jämtland, vilken var cirka 5000 år gammal. Men skidor har också hittats som var ännu äldre i Finland, nästan 6000 år gamla. Antika skidor är inte helt ovanligt att hitta och så lite som för ett par år sedan hittades ett komplett skid-set med läderpjäxor vid en glaciär i Norge. Dessa fastslogs vara cirka 1300 år gamla, med skidorna hittades också flera andra artefakter vid glaciären.

Trots att man menar att den moderna skidan uppfanns i nuvarande Skandinavien finns arkeologiska bevis på att skidorna redan kan ha uppfunnits i Kina för cirka 10000 år sedan. Detta då också grottmålningar har hittats med avbildningar av människor med avlånga pinnar på fötterna och någon typ av stav i händerna.

Skidor och dess dåvarande användning

Själva ordet skidor kommer från det gamla norska ordet “skid” vilket i princip betyder en pinne gjord av trä. Enligt nordisk mytologi använde gudarna skidor för att jaga. Skidorna har också använts frekvent av samefolket. Som sagt användes den dåvarande skidan för att jaga djur för att kunna få mat på borden. Men det var också ett transportmedel för människor att röra sig mellan olika byar, framförallt för att handla. Således ökade också handeln när skidorna började användas mer frekvent.

Men skidan har också använts i krig där olika arméer hade trupper som tog sig fram genom att åka skidor. Denna företeelse dokumenterades först av den danska historikern Saxo Grammaticus under 1300-talet. Skidtrupper användes främst för att det tillät arméer att täcka stora distanser med hög fart. Den svenske författaren Olaus Magnus skrev på 1500-talet att det nordiska folket var ett skidåkande folk. Det är också dokumenterat att skidor användes vid Trondheims slott så tidigt som 1675 där den dansk-norska armén också hade skidåkande bataljoner från 1747 och framåt